Przygotowanie surowca

Przygotowanie surowca

Przygotowanie surowca

Na etapie przygotowania surowca do zamrażania przebiega mnóstwo rozmaitych procesów niezbędnych do dalszego uzyskania produktu wysokiej jakości i bezpieczeństwa. Na życzenie klientów można przedrowadzić:

  • usunięcie (drylowanie) pestek z wiśni i śliwek
  • usunięcie szypułki (odszypułkowanie) truskawki
  • mycie jagód za pomocą sprzętu wysokotechnologicznego. Woda używana do mycia jagód musi być wcześnej ozonowana.
GP-group posiada możliwości przygotowywania mrożonych jagód i owoców uwzgędniając indywidualne potrzeby każdego klienta

GP-group posiada możliwości przygotowywania mrożonych jagód i owoców uwzgędniając indywidualne potrzeby każdego klienta.

Wszystkie procesy produkcyjne obdywają się ze ścisłym przestrzeganiem wymagań

Wszystkie procesy produkcyjne obdywają się ze ścisłym przestrzeganiem wymagań
międzynarodowego systemu zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności ISO 22000:2018 oraz wymagań w zakresie certyfikacji ekologicznej (organicznej).